V případě, že přistěhovalec žadatel je menší cizinci v zemi

Ve světle polského vypovědět z vlasti práva není azyl 
Odpovědný přistěhovalec za posouzení žádosti je členský